Pakotteiden vaikutus Suomen vientiin Venäjälle

Berg-Andersson BirgittaKotilainen Markku

Tiivistelmä

Suomen tavaravienti Venäjälle on supistunut arvoltaan 44 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2015. Tästä valtaosa on aiheutunut öljyn hinnan laskusta ja siihen liittyneestä ruplan devalvoitumisesta. Molemmat ovat heikentäneet venäläisten yritysten ja kotitalouksien ostovoimaa erityisesti ulkomaisten tavaroiden ja palvelujen suhteen. Ukrainan kriisin vuoksi asetetut pakotteet ovat voimistaneet tätä laskua. EU:n Venäjälle asettamalla pakotelistalla on ollut suhteellisen pieni merkitys Suomen viennille. Tämä aiheutuu jo siitä, että pakotteiden alaisten tuoteryhmien vientiosuus oli ennen kriisiä vain puolisen prosenttia koko tavaraviennistä Venäjälle. Venäjän tuontielintarvikkeille asettamilla pakotteilla sen sijaan on ollut suurempi merkitys. Pakotteiden alaisten tuoteryhmien osuus oli ennen kriisiä noin 5 prosenttia Suomen tavaraviennistä Venäjälle. Pakotteilla on ollut suuri negatiivinen vaikutus erityisesti maito- ja liha-alan vientiin sekä alan kannattavuuteen.

The Effect of Sanctions on Finnish Exports to Russia

Abstract

Finland’s merchandise exports to Russia have decreased by 44 per cent between 2012 and 2015. Major part of this is due to the collapse of the oil prices and due to the related depreciation of the Russian Rouble. Both have weakened the purchasing power of Russian enterprises and households, especially with respect to foreign goods and services. The sanctions set due to the Ukrainian crisis have strengthened this decline. The sanctions set by the EU towards Russia have had a rather small effect on Finnish exports to Russia. This is already due to the fact that the share of the sanctioned product groups was small before the crisis, just about a half of a per cent. The counter sanctions set by Russia towards food exports of the EU countries have in turn had a much greater negative effect. The share of the sanctioned product groups was about 5 per cent of Finnish goods exports to Russia. These sanctions have had a substantial negative effect on the exports and profitability of the dairy and meat industries as well as of agriculture.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 45
Päiväys
14.04.2016
ISSN
2323-2463
Sivuja
5
Kieli
Suomi