Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?

Ailisto Heikki (toim.)Collin Jari (toim.)Juhanko Jari (toim.)Mäntylä Martti (toim.)Ruutu Sampsa (toim.)Seppälä Timo (toim.)Halén MarcoHiekkanen KariHyytinen KirsiKiuru EevaKorhonen HeidiKääriäinen JukkaParviainen PäiviTalvitie Jaakko

Digitaaliset alustat ja alustatalous nähdään merkittävänä murroksena, joka vaikuttaa myös Suomessa toimiviin yrityksiin. Tässä Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä sovellusalueilla Suomessa on parhaat edellytykset digitaalisten palveluekosysteemien ja alustojen syntymiselle? Mitkä ovat näiden sovellusalueiden vahvuudet ja heikkoudet?

2. Millä toimenpiteillä voidaan edistää digitaalisiin alustoihin perustuvan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Suomessa ja näihin alustoihin perustuvan liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä?

Tiedonhankinta- ja analysointimenetelminä selvityksessä käytettiin perinteisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi asiantuntijoiden haastatteluja, työpajatyöskentelyä, selvitystyössä olevien henkilöiden omia taustatutkimuksia ja kokemuksia, systeemidynaamista mallinnusta sekä yritysten internetissä julkaiseman tiedon analysointia. Hankittu tieto jäsennettiin innovaatiojärjestelmiä ja alustataloutta kuvaaviin viitekehyksiin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 19/2016

Julkaisun tietoja

Päiväys
20.04.2016
Avainsanat
Digitaaliset alustat, alustatalous, palvelualustat, digitalisaatio, digitaaliset palvelut, teollisuus, ekosysteemit
ISSN
2342-6799
ISBN
978-952-287-253-1
Sivuja
54
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Julkaisu Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla