Osaamisvetoisen yritystoiminnan klusteroituminen – Case bioteollisuus Suomessa

Hermans RaineKulvik MarttiYlä-Anttila Pekka

Metropolialueen talous. Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisaiheisiin. Helsingin kaupunki. Tietokeskus 2012, s. 63-78

Ei saatavissa ETLAsta

Julkaisun tietoja

Päiväys
2012
Sivuja
16
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi