Hoivariskit ja hoivavakuutukset

Vanhusten hoivan järjestämisessä ja rahoittamisessa tarvitaan yhteispeliä yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Hoivamenojen rahoitus yksityisten vakuutusten avulla tarjoaa mahdollisuuden täydentää kuntien tarjoamia palveluja tai rahoittaa hoivan asiakasmaksuja.

Tässä julkaisussa tutkitaan hoivamenoriskien suuruutta ja niiden taustalla olevia tekijöitä, arvioidaan vakuutusten kysyntää ja hintoja sekä kuvataan muita markkinoiden syntymiselle tärkeitä tekijöitä Suomessa.

Päiväys: 22.05.2012
Sivuja: 88
Hinta: 30 €
Kieli: Suomi
ETLA B 253