Volgan klusterit

Boltramovic SergeyDudarev GrigoryHernesniemi HannuLotov Nickolay

Tutkimuksen kohde on Volgan federaatiopiiri, joka on yksi Venäjän seitsemästä federaatiopiiristä. Alue sijaitsee Volgan varrella, Moskovasta ja Keskisestä federaatiopiiristä itään rajoittuen Uralin federaatiopiiriin. Etelässä sen rajanaapuri on Keski-
Aasian suurin valtio, Kazakstan ja Eteläinen federaatiopiiri ja pohjoisessa Luoteis-Venäjän federaatiopiiri. Venäjän ja Keskia-Aasian markkinoiden kannalta logistinen sijainti on keskeinen.

Alueella, joka on kolme kertaa Suomen kokoinen, asuu 31 miljoonaa asukasta. Se on teollistuneinta Venäjää. Luonnonvarat ovat runsaat – tärkeimmät ovat öljy, kaasu ja metsät. Alueella on Venäjän parhaita maatalousmaita. Volgan seutu jakautuu 14 hallinnolliseen alueeseen, josta osa on eri kansallisuuksien mukaan nimettyjä tasavaltoja. Seudulla on viisi miljoonakaupunkia, joista isoin on federaatiopiirin hallinnollinen keskus Nižni Novgorod.

Taloudellisesti merkittävimmät alueet ovat teollistuneet Nižni Novgorod ja Samara, teollistuneet ja öljyä tuottavat Baškortostan ja Tatarstan sekä raskaaseen teollisuuteen keskittynyt, metsävaroiltaan rikas Perm sekä teollisuudesta ja sähköntuotannosta elävä Saratov. Myös maataloudella on merkittävä rooli monen alueen taloudessa.

Volgan alueen vahvat teolliset klusterit ovat öljy- ja kaasu- sekä petrokemian- ja kemianteollisuuden klusteri, autoteollisuuden klusteri, metsäklusteri ja metalliklusteri. Öljy- ja kaasuklusterissa on merkittävää öljytuotteiden jalostusta ja kaasua käytetään raaka-aineena monipuolisessa kemianteollisuudessa, mikä lisää klusterin taloudellista merkitystä alueelle. Autoteollisuuden
klusterissa tehdään lähes miljoona autoa vuodessa. Se kamppailee autotuonnin ja Pietarin ja Moskovan nousevan autotuotannon kanssa. Metsäklusterissa on runsaasti kehittämisen varaa. Vain neljännes hakkuumahdollisuuksista käytetään. Investointien patona on puunsaannin vaikeudet, metsäteollisuuden vaatiman logistiikan kehittymättömyys ja raskas omaisuusverotus. Metalliklusteria kasvattaa auto- ja koneteollisuuden kysyntä ja erityisesti teräsrakentaminen.

Volgan seudun kasvavia toimialoja ovat kauppa ja rakentaminen. Elintason noustessa elintarvikkeiden osuus kaupassa pienenee ja muiden hyödykkeiden kasvaa. Rakentamisen imussa kehittyy voimakaasti rakennustarviketeollisuus ja -kauppa. Koneteollisuuden
elpyminen kasvattaa teknistä kauppaa ja maahantuontia. Voimakkaan maatalous- ja elintarvikeklusterin kehittymiselle
Volgan seudulla on hyvät mahdollisuudet. Ohjelmoinnissa Volga seutu on kehittynyt Moskovan ja Pietarin kanssa kilpailukykyiseksi.

Ulkomaisille sijoittajille Volgan alue on vielä tuntematonta maata. Alue on saanut 2000-luvulla vain noin 5 % Venäjälle tehdyistä ulkomaisista suorista sijoituksista. Suomalaisten yritysten mielenkiinto alueeseen on selvästi kasvussa ja ensimmäiset sijoitukset on tehty – kartongin ja rakennustarvikkeiden tuotantoon sekä kauppaan. Jos metsäteollisuuden investointisuunnitelmat toteutuvat, Volgan seutu nousee Luoteis-Venäjän ja Keskisen Venäjän rinnalle ja rahallisesti jopa ohi sijoituskohteena.

Katso http://julkaisurekisteri.ktm.fi/

Julkaisun tietoja

Päiväys
2008
Sivuja
202
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi