Kuka pelkää globalisaatiota? Suomalaisten pelot ja toiveet sekä toteutuneet vaikutukset

Kotiranta Annu

Kaksi kolmesta EVAn kyselyyn vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa vastanneesta suomalaisesta uskoo, että globalisaatio tarkoittaa työpaikkojen yhä enenevää siirtymistä halvemman työvoiman maihin – kuitenkin 70 prosenttia pitää omaa työpaikkaansa vaikeasti siirrettävänä ja siirron kohteeksi pelkää joutuvansa ainoastaan 8 % vastaajista. Kun sekä kotimaiset että kansainväliset tutkimukset todistelevat globalisaation työvoimavaikutusten olevan varsin maltillisia, voidaan ihmetellä, kuka globalisaatiota pelkää ja miksi? Miksi talouden kansainvälistymisen kokonaisvaltaisten vaikutusten uskotaan olevan murskaavia, omakohtaisten kokemusten ja tulevaisuudennäkymien ollessa huomattavasti positiivisempia? Tässä tarkastelussa saadaan selville, että globalisaation kelkkaan ovat hymyssä suin hypänneet korkeasti koulutetut, palvelusektoreilla työskentelevät ja miehet. Lisäksi huomataan, että käsitykseen globalisaatiosta vaikuttavat enemmän asenteet kuin omakohtaiset kokemukset työmarkkinoilla.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1167
Päiväys
2008
Avainsanat
globalisaatio, kansainvälistyminen, asenteet, ennakkoluulot
Keywords
globalization, internationalization, attitudes, prejudice
JEL
F02,Z10
Sivuja
16
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi