Onko ikääntyneiden työpanoksen hinta kohdallaan?

Maliranta Mika

Tiivistelmä

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja Juhana Vartiainen on käynnistänyt keskustelun ikääntyneiden työntekijöiden tuottavuudesta. Onko ikääntyneiden työntekijöiden tuottavuus palkkatason mukainen?

Tilanne näyttää ristiriitaiselta. Sekä työllisyystilastot että työnantajille suunnatut kyselyt kertovat, että ikääntyneet eivät menesty työmarkkinoilla kovin hyvin. Tämä viittaa siihen, että keskimäärin heidän kohdallaan tuottavuuden ja palkan suhde ei ole kilpailukykyinen. Toisaalta on myös paljon kerrottu työpaikoilla tehdyistä seurantatutkimuksista sekä hienostuneilla ekonometrisilla menetelmillä tehdyistä tutkimuksista, joiden ilahduttava sanoma näyttäisi olevan, että ikääntyneet työntekijät ovat tuottavuudellaan palkkansa ansainneet.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 4
Päiväys
07.02.2013
ISSN
2323-2463
Sivuja
4
Kieli
Suomi