Innovaatiot kriisien keskellä: Kasvuhaasteita ja vastauksia

Kuusi TeroAli-Yrkkö JyrkiHelanummi-Cole HeliKoski HeliKovalainen AnneKässi OttoPoutanen SeppoValmari Nelli

Tiivistelmä

Business Finlandin vuosina 2020–2022 rahoittama Reigniting growth through innovation -hanke kokosi tietoa innovatiivisuudesta ja keinoja innovoinnin tehostamiseksi pandemian jälkeisessä maailmanlaajuisessa myllerryksessä. Tässä kirjoituksessa kokoamme yhteen hankkeen keskeisiä havaintoja. Hankkeessa keskityttiin kolmeen teemaan, joissa innovatiivisuuden keskeisinä pidettyjä haasteita ja niihin liittyvää politiikkaa arvioitiin eri näkökulmista. Ensimmäinen innovatiivisuuden haaste on hyödyllisten uusien innovaatioiden löytämisen ja käyttöönoton hidastuminen. Toisena haasteena on innovatiivisuuden ja tuotannon joustavuuden säilyttäminen samalla, kun yritykset ulkoistavat yhä suuremman osan ydintoiminnoistaan perinteisten yritysrajojen ulkopuolelle. Kolmas haaste on innovaatioiden ja osaamisen yhteys luovaan tuhoon ja rakennemuutoksiin. Osaamisen virratessa vanhojen ja uusien yritysten välillä voidaan havaita huomattavaa kitkaa.

Reigniting Growth Through Innovation: Challenges and Answers

Abstract

The Reigniting growth through innovation project, funded by Business Finland between 2020 and 2022, addressed the key challenges to the current growth paradigm and searched for novel policy levers to increase the effectiveness of innovation in a landscape of global turmoil following the pandemic. In this article, we summarize the key findings of this project, which focused on three innovation challenges and the design of policies that can help mitigate the problems that arise. The first challenge is the recent slowdown in the creation and adoption of new breakthrough ideas in innovation and the barriers to knowledge adoption. The second challenge is to maintain innovation and flexibility in production while companies increasingly outsource their core activities beyond traditional company boundaries. The third challenge is how to support creative destruction and structural change while avoiding considerable friction in the movement of resources between old and new companies.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
REGROW - kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 116
Päiväys
09.11.2022
Avainsanat
Tuottavuus, Innovaatiot, Kilpailu, Ulkoistaminen, Alustayritykset, Luova tuho
Keywords
Productivity, Innovations, Competition, Outsourcing, Platform companies, Creative destruction
ISSN
2323-2463
JEL
D22, D24, D43, O32, O38
Sivuja
10
Kieli
Suomi