Mitä paikallinen sopiminen muuttaa?

Tiivistelmä

Selvitysmies Harri Hietalan raportti paikallisen sopimisen lisäämisestä on herättänyt paljon huomiota. Selvitykseen sisältyvää ehdotusta paikallisen sopimisen olennaisesta laajentamisesta on kritisoitu. Sen on sanottu johtavan työehtojen polkumyyntiin ja romuttavan työehtosopimusten yleissitovuuden. Mielestäni polkumyynti on epätodennäköistä ja yleissitovuuden romuttuminen ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Seuraavassa perustelen näitä väitteitä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 39
Päiväys
19.10.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
4
Kieli
Suomi