Miltä startupit näyttävät tilastojen valossa?

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan erilaisten rekisteripohjaisten aineistojen avulla startup-yritysten ominaispiirteitä ja työllisyyden kehitystä. Startupeilla viitataan raportissa nuoriin, pieniin, itsenäisiin ja kasvun perusedellytykset omaaviin yrityksiin. Vuosittain tämänkaltaisia on noin 4 000–5 000 yritystä, joista 6–7 % on sellaisia, jotka työllistivät kolmen vuoden päästä alkuhetkestä vähintään 10 henkilöä ja joiden työllisyyden kasvu vuositasolla on vähintään 20 %. Noin kolmannes startupeista toimii tietointensiivisissä palveluissa ja kaikkiaan noin 70 % palvelualoilla. Korkean teknologian valmistustoimintaa harjoittaa vuosittain vain muutamia kymmeniä startupia. Noin 70 % startupeista säilyy elossa vähintään viiden vuoden ajan. Tänä aikana niiden työntekijämäärä on keskimäärin kaksinkertaistunut. Työllisyyden nopein kasvupyrähdys tapahtuu ensimmäisten toimintavuosien aikana. Pääomasijoituksia tai julkista innovaatiorahoitusta saa vain muutama prosentti kaikista startupeista.

Characteristics of Finnish Startups

Abstract

In this study, we analyze the characteristics and development of Finnish startups based on firm-level data available in public databases. By startups we refer to young, small, and independent firms holding basic elements for growth. Some 4 000–5 000 of such firms are being established annually, of which 6–7% grow to employ at least 10 workers in three years and have had simultaneously increased their employment by at least 20% per annum. About one third of all startups operate in knowledge intensive services and altogether around 70% in services; only few dozen of new startups are in high-tech manufacturing industries. Approximately 70% of startups survive for at least five years. During this period, their employment has on average doubled. The most intensive growth spurt emerges usually in the very first years after establishing the business. Only a few percent of startups get venture capital investments or public innovation subsidies.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 66
Päiväys
22.12.2016
Avainsanat
Yrittäjyys, Startup, Kasvuyritys, Uudet yritykset, Yrityspolitiikka
Keywords
Entrepreneurship, Growth firm, Start-up, Enterprise policy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D92, L26, L53, M13
Sivuja
17
Kieli
Suomi