Onko uusyrittäjyyden luonne muuttunut?

Tiivistelmä

Noin puolet kaikesta aloittavasta liiketoiminnasta voidaan luokitella omistaja–yrittäjävetoiseksi liiketoiminnaksi, ts. uusyrittäjyydeksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusyrittäjien lukumäärä ei ole muuttunut dramaattisesti, mutta toiminnan luonne on muuttunut. Uusyrittäjien koulutustaso on noussut, heillä on useammin aikaisempaa alakohtaista työkokemusta, he ovat kiinnostuneempia innovaatiotoiminnasta ja heillä on suurempi halu kasvattaa liiketoimintaa. Kasvua tavoitellaan yhä useammin hyödyntämällä kansainvälisiä markkinoita ja suuntautumalla kuluttajamarkkinoille yritysten välisten markkinoiden sijaan. Toisaalta ehkä talouden pitkittyneestä laskusuhdanteesta johtuen aikaisempaa suurempi osuus yrityksistä perustetaan siksi, että parempiakaan mahdollisuuksia saada töitä ei ollut. Merkittävin yritystoiminnan aloitusvaiheen hidaste on sääntely ja lainsäädäntö. Kasvun rajoitteina ovat etenkin kasvuhakuisilla yrityksillä rahoitus ja työmarkkinoiden jäykkyydet.

Developments in New Entrepreneurial Activity in Finland

Abstract

About half of all new business activity in Finland can be categorized as being entrepreneurial. The number of this kind of new businesses has not increased dramatically during the last ten years. However, the characteristics of these businesses have changed. Nowadays, new entrepreneurs have higher education background, they have more likely work experience from a relevant field, they are more innovation-oriented, and they have higher initial growth aspirations. Their businesses are more likely to seek sales growth by utilizing international markets and by focusing more on consumer markets and less on business-to-business markets. On the other hand, maybe due to prolonged recession in the Finnish economy, the higher share of new entrepreneurial businesses is being started because there are no better opportunities to get a job. Heavy regulation and tight legislation are being seen as the most significant disincentives at the start-up phase. Growth-oriented new entrepreneurial firms see financial issues and labor market rigidities as significant restrictions for growth.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 67
Päiväys
22.12.2016
Avainsanat
Yrittäjyys, Kasvuyritys, Uudet yritykset, Kasvuhakuisuus, Yrityspolitiikka
Keywords
Entrepreneurship, Growth firm, Start-ups, Growth-orientation, Enterprise policy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D92, L26, L53, M13
Sivuja
47
Kieli
Suomi