Alkuvaiheen koko, osakeyhtiömuoto ja kasvuhakuisuus selittävät nuorten yritysten toteutunutta kasvua

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan suomalaisten kasvuhakuisten aloittavien yrittäjävetoisten yritysten kasvua ja kehitystä yrityskyselyn ja rekisteripohjaisten aineistojen avulla. Tarkastelussa ovat vuoden 2005 alkupuolella aloittaneet yritykset, joita seurataan kahdeksan vuoden ajan perustamisesta. Havaitsemme, että kasvuhakuiset uuden yrityksen perustaneet yrittäjät ovat tyypillisesti jo kokeneita yrittäjiä ja/tai johtajia sekä menestyneitä riskinottajia. Kasvuhakuiset yritykset ovat puolestaan muita aloittaneita yrityksiä verkottuneempia ja jo lähtökohtaisesti suurempia. Kasvuhakuisuus realisoituu muita yrityksiä voimakkaampana kasvuna, mutta ei suurempana epäonnistumisen todennäköisyytenä. Kasvuhakuisuuden ohella lähtökoko ja osakeyhtiömuoto selittävät merkitsevästi toteutunutta yrityskokoa.

Initial Aspirations, Size, and Being a Limited-liability Company Cause Growth Among Startups

Abstract

In this report, we study the development of Finnish startup firms based on both survey and register data. The sample includes all firms that were founded in the first half of the year 2005, and those firms have been monitored for eight years. We find that entrepreneurs in growth-oriented startups have had typically already some experience from being an entrepreneur or managing business, and have had success in risk-taking activities. Growth-oriented startup firms are in turn more likely to be networked with other firms and institutions, and are already in the startup phase larger than others. Growth-orientation correlates significantly with ex-post growth, but does not boost failure rates. Besides growth-orientation, the larger size of the firm in the startup phase and the limited liability company form correlate significantly positively with ex-post growth.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 65
Päiväys
22.12.2016
Avainsanat
Yrittäjyys, startup, kasvuyritys, uudet yritykset, yrityspolitiikka
Keywords
Entrepreneurship, Growth firm, Start-up, Enterprise policy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D92, L26, L53, M13
Sivuja
12
Kieli
Suomi