Ansiosidonnainen työttömyysturva, työllisyys ja elinkaaritulot

Määttänen NikuValkonen Tarmo

Tiivistelmä

Ansiosidonnainen työttömyysturva heikentää työn etsimiseen ja vastaanottamiseen liittyvää taloudellista kannustinta merkittävästi. Suomen nykyisen työttömyysvakuutuksen arvioidaan vähentävän tätä kautta työllisyyttä useilla kymmenillä tuhansilla henkilöillä. Ansiosidonnainen työttömyysturva voi myös heikentää yritysten kannustimia luoda uusia työpaikkoja ja vaikeuttaa siten kaikkien työttömien työllistymistä. Lisäksi merkittävä osa ansiosidonnaisista työttömyyskorvauksia maksetaan ihmisille, joiden elinkaaren aikaiset ansiotulot ovat suhteellisen korkeat. Tätä taustaa vasten ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä voi pitää perusteltuna. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen kuitenkin kasvattaa jonkin verran elinkaarituloilla mitattuja hyvinvointieroja kansalaisten kesken, mutta selvästi vähemmän kuin perusturvan leikkaaminen.

Earnings-related Unemployment Security, Employment and Lifetime Income

Abstract

Earnings-related unemployment benefits weaken markedly the economic incentives for searching and accepting a job. This study estimates that the current Finnish unemployment insurance scheme lowers the number of employed by tens of thousands of persons. The scheme may also weaken the incentives of the firms to create new vacancies and thereby hinder the employment of all unemployed individuals. Moreover, a significant share of the benefits is paid to persons whose lifetime earnings are relatively high. Consequently, limiting the duration of the maximum benefit period is warranted. A cutback of the earnings-related benefits increases the lifetime income disparities somewhat, but notably less than a cutback of basic unemployment allowances.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 53
Päiväys
21.12.2016
ISSN
2323-2463
Sivuja
7
Kieli
Suomi