Neet-nuorten tulkinnassa korjattavaa

Asplund RitaVanhala Pekka

Tiivistelmä

Pitkin syksyä on keskusteltu vilkkaasti suomalaisista neeteistä eli niistä nuorista, jotka eivät ole koulutuksessa tai töissä. OECD:n tuoreimpien laskelmien mukaan neettien osuus 20–24-vuotiaiden ikäluokasta on Suomessa OECD-maiden korkeimpia (18,3 %). Lisäksi osuuden todetaan olevan merkittävästi suurempi ikäryhmän miesten kuin naisten keskuudessa (21,1 vs. 15,4 %). Keskusteluissa on unohdettu, että neetiksi luokiteltu nuori ei ole automaattisesti syrjäytynyt tai edes syrjäytymisvaarassa. Tällaisessa tilanteessa olevien määrä ikäluokassa on uskottavammin 10 % luokkaa tai hieman sitä pienempi.

Situation of Young NEETs Needs Better Interpretation

Abstract

Over the past months there have been lively discussions about Finnish NEETs, i.e. those young people who are Not in Education, Employment, or Training. Recent OECD calculations show that of all the OECD countries, the NEET share of people aged 20–24 is among the highest in Finland, 18.3 %. In addition, the share is reported to be substantially higher among men than women, 21.1 vs. 15.4 %. In the discussions it has been overlooked that a young person classified as a NEET is not necessarily marginalized or even at risk of marginalization. A plausible estimate of the share of 20–24 year-olds facing a non-negligible risk of marginalization is around 10 % or slightly lower.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 52
Päiväys
21.12.2016
ISSN
2323-2463
Sivuja
9
Kieli
Suomi