Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona: Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa

Maliranta Mika

Kilpailukyvystä on käyty paljon keskustelua, joka on ollut paikoin luonteeltaan kiivasta ja sisällöltään monimuotoista. Kirja pyrkii jäsentämään tätä keskustelua. Kirjassa kerrotaan, millaisia kysymyksiä kilpailukykymittareilla pyritään selvittämään ja esitellään kirjallisuudessa käytettyjä mittareita. Kirjan empiirisessä osiossa keskitytään Suomen kustannuskilpailukyvyn arviointiin. Tulokset kertovat, että kilpailukyky alkoi vajota jo 2000-luvun alkupuolella ja tällä hetkellä tilanne on huono.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 264
Päiväys
26.08.2014
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-615-3 (nid.)
978-951-628-616-0 (pdf)
Sivuja
51
Hinta
24 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Liitteet
ETLA-B264-esitys.pdf
ETLA-B264-esitys.pptx