Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona: Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa

Kilpailukyvystä on käyty paljon keskustelua, joka on ollut paikoin luonteeltaan kiivasta ja sisällöltään monimuotoista. Kirja pyrkii jäsentämään tätä keskustelua. Kirjassa kerrotaan, millaisia kysymyksiä kilpailukykymittareilla pyritään selvittämään ja esitellään kirjallisuudessa käytettyjä mittareita. Kirjan empiirisessä osiossa keskitytään Suomen kustannuskilpailukyvyn arviointiin. Tulokset kertovat, että kilpailukyky alkoi vajota jo 2000-luvun alkupuolella ja tällä hetkellä tilanne on huono.

Päiväys: 26.08.2014   Liitteet: ETLA-B264-esitys
ETLA-B264-esitys
Sivuja: 51
Hinta: 24 €
Kieli: Suomi
ISSN: 0356-7443
ISBN: 978-951-628-615-3 (nid.)
978-951-628-616-0 (pdf)
ETLA B 264