Poland’s Enterprise Environment – A Polish View

Balcerowicz Ewa

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lyhyesti Puolan yritysympäristöä vuoden 2005 lopun tilanteen mukaan ja esitetään joitakin kommentteja tämän ympäristön kehityksestä siirtymätalousaikana. Tutkimuksessa esitellään hallinnolliset, juridiset ja rahoitukselliset edellytykset yritystoiminnan aloittamiseksi ja harjoittamiseksi sekä luonnollisten että juridisten henkilöiden tapauksessa. Lisäksi esitellään julkisen sektorin tukijärjestelmät investoinneille. Lyhyt kuvaus harmaan talouden ja korruption laajuudesta täydentävät kuvan yrityskentästä. Aihetta lähestytään ulkomaisen investoijan näkökulmasta. Vaikka ulkomaisia investoijia koskevat samat lait kuin kotimaisia eli puolalaisia, eräissä tapauksissa edellisiä kohdellaan eri tavalla kuin puolalaisia. Tutkimuksessa tarkastellaan näitä tapauksia sekä erityisesti maan ostamista ja ulkomaisen työvoiman palkkaamista.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 998
Päiväys
10.01.2006
Avainsanat
yritysilmapiiri, elinkeinopolitiikka, valtionavustukset, harmaa talous, Puola
Keywords
business climate, industrial policy, state aid, grey economy, Poland
Sivuja
19
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti