Suhdannevaihteluiden symmetriaa kultakannan aikana. Ruotsin modernisoituminen, ulkomaankauppa ja taloudellinen integraatio 1800-luvun eurooppalaisten valuuttaliittojen aikana

Lessig Jyrki

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 975
Päiväys
2005
Avainsanat
suhdannevaihtelut, taloushistoria, taloudellinen integraatio, kultakanta, optimaalinen valuutta-alue, Ruotsi
Keywords
business cycles, economic history, economic integration, gold Standard, optimal currency area, Sweden
Sivuja
56
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi