Occupational Segregation during the the 1980s and 1990s – The Case of Finnish Manufacturing

Napari Sami

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 976
Päiväys
2005
Avainsanat
ammatillinen segregoituminen, koulutus, työkokemus
Keywords
occupational segregation, education, work experience
JEL
J11,J16,J24
Sivuja
54
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti