Itäisen Suomen ja Venäjän liiketaloudellisen yhteistyön mahdollisuudet

Hernesniemi HannuJärvi KatiJumpponen JariDudarev GrigoriTiusanen Tauno

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 970
Päiväys
2005
Avainsanat
Itä-Suomi, Luoteis-Venäjä, taloudellinen yhteistyö, verkottuminen
Keywords
Eastern Finland, Northwest Russia, economic cooperation, over-the-border networking
Sivuja
49
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi