Yrittäjien ansiot, työajat ja työkuormitus: Selvitys ekonomien ja insinöörien yrittäjyydestä

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 960
Päiväys
2004
Avainsanat
yrittäjyys, tulotaso, työaika, työkuormitus
Keywords
entrepreneurship, incomes, working hours, workload
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi