The Innovation System and Business Environment of Northwest Russia

Boltramovich SergeyFilippov PavelHernesniemi Hannu

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 953
Päiväys
2004
Avainsanat
Luoteis-Venäjä, innovaatiojärjestelmä, liiketoimintaympäristö, kansainvälinen yhteistyö
Keywords
Northwest Russia, innovation system, business environment, international cooperation
Sivuja
47
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti