Employment Dynamics and Openness to Trade in Finnish Manufacturing

Nurmi Satu

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 956
Päiväys
2004
Avainsanat
työpaikkavirrat, työntekijävirrat, kansainvälistyminen, teollisuus
Keywords
job flows, worker flows, internationalisation, manufacturing
JEL
F16,J21,J23,L60
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti