Palkankorotusten vaihtoehdot ja talouden kasvu – toimialatarkasteluja Suomen teollisuudella

Alho Kari

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 930
Päiväys
2004
Avainsanat
tuottavuus, palkkanormi, toimialoittainen kasvu
Keywords
productivity, wage norm, growth by industries
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi