Koulutuksen panokset ja tuotokset – Suomi kansainvälisessä vertailussa

Evälä Annika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 922
Päiväys
2004
Avainsanat
jatkokoulutus, koulutusmenot, koulutustaso, PISA, työllisyys
Keywords
educational attainment levels, investment in education, labour force participation, PISA
JEL
I20
Sivuja
93
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi