Allocation of Control Rights to Customised Products: Empirical Analysis of Finnish SMEs

Paija Laura

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 918
Päiväys
2004
Avainsanat
asiakas-toimittajasuhteet, immateriaalioikeudet, sopimukset, räätälöinti, neuvotteluvoima
Keywords
buyer-supplier relationships, intellectual property rights (IPRs), contracts, customisation, bargaining power
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti