Innovaatio ei ole sama kuin T&K-toiminta: Strategiset innovaatioprofiilit ja yrityksen kasvu

Ketokivi MikkoAli-Yrkkö Jyrki

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan empiirisesti yritysten innovaatiotoimintaa ja sen vaikutuksia yritysten kasvuun. Sen sijaan, että yritysten innovaatiotoimintaa mitattaisiin vain t&k-toiminnalla, tässä tutkimuksessa innovaatiotoiminta jaetaan 12 eri ulottuvuuteen. Tämä mittaristo ottaa huomioon myös sellaisen innovaatiotoiminnan, joka ei liity teknologian kehitykseen. Lisäksi mittaristo mahdollistaa yritysten strategisen innovaatioprofiilin tarkastelemisen. Tulosten mukaan erityyppinen innovaatiotoiminta vaikuttaa yritysten kasvuun, mutta vaikutus tulee markkinoille tuotujen uusien tuotteiden ja palvelujen kautta. T&k-toiminnan lisäksi uusien tuotteiden onnistuneeseen kehitykseen vaikuttavat myönteisesti myös yritysten tarjoamaan, brändiin ja jakelukanaviin sekä arvoketjustrategiaan liittyvä innovaatiotoiminta. Arvoketjustrategiaan liittyvä innovaatiotoiminta vaikuttaa myönteisesti myös uusien palvelujen onnistuneeseen kehitykseen. Arvoketjustrategian sisällä erityisesti käyttäjäkokemukseen kohdistuva innovaatiotoiminta on merkittävässä roolissa uusien palvelujen kehityksessä

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1220
Päiväys
2010
Avainsanat
innovaatio, tekninen, teknologinen, ei-tekninen, liiketoiminta, kasvu, yritys
Keywords
Innovation, firm, growth, non-technical, technological, technical
JEL
L86,L8,L25
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti