Eläkevaroilla vauhtia Suomen talouskasvuun?

Työeläkerahastot ovat Suomessa suuret suhteessa kansantalouden kokoon. Niiltä on usein toivottu aktiivisempaa roolia työllisyyden, talouskasvun ja suomalaisen omistajuuden turvaajana. Tarkastelemme tässä tutkimuksessa perusteluja sille miksi eläkelaitosten ja erityisesti työeläkeyhtiöiden pitäisi ylipainottaa sijoituksia Suomeen. Pohdimme muun muassa sitä voidaanko palkkasummaa ja eläkemaksutuloa saada suuremmaksi kotimaisilla sijoituksilla ja onko työeläkeyhtiöillä kannusteita pyrkiä tähän tavoitteeseen. Toinen keskeinen kysymys on, onko suomalaisten rahoitusmarkkinoiden toimivuudessa puutteita, joita voidaan vähentää sijoituksia suuntaamalla ja onko työeläkejärjestelmä oikea taho korjaamaan niitä. Kolmantena asiana otetaan esille infrastruktuuri-investointien rahoitus. Johtopäätösten mukaan eläkerahastojen sijoitusten ylipaino Suomessa on perusteltua silloin kun kansainväliset sijoittajat arvioivat väärin suomalaisten yritysten menestyksen tai muista syistä hinnoittelevat antamansa rahoituksen kohtuuttoman kalliiksi. Näissä tilanteissa eläkelaitosten ei tarvitse tinkiä tuotto-riski-suhteestaan sijoittaessaan kotimaisiin yrityksiin. Sen sijaan puuttuminen rahoitusmarkkinoiden keskeiseen tehtävään karsia pois huonot hankkeet heikentäisi kasvua ja työllisyyttä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1224
Päiväys
2010
Sivuja
68
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi