Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen – keiden kanssa kilpailemme?

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu teollisuusmaiden vientiä vuosina 1996-2006. Aluksi on tehty lyhyt katsaus kansainvälisen kaupan teoriaan ja sen uusimpaan kehitykseen. Tämän jälkeen on analysoitu Suomen vientirakenteen kehitystä pitkällä aikavälillä sekä vuoden 1996 jälkeen suhteessa muiden teollisuusmaiden viennin rakenteeseen. Muista teollisuusmaista Ruotsin vientirakenne on selvästi lähimpänä Suomen viennin rakennetta. Tämän jälkeen on tarkasteltu Suomen osuutta teollisuusmaiden kokonaisviennistä sekä vastaavasti myös Suomen tärkeimpien vientituotteiden osalta. Suomen osuus teollisuusmaiden kokonaisviennistä on hieman laskenut, mutta ”vanhojen teollisuusmaiden” ryhmässä Suomen vientiosuus on pysynyt vakaana. Lafay-indeksillä mitattuna Suomi on vahvasti erikoistunut matkapuhelinten ja paperituotteiden vientiin. Samoin Suomi on kansainvälisesti vertaillen erikoistunut korkean teknologian tuotteisiin, joista matkapuhelinten osuus on tosin 70 prosenttia. Lopuksi tutkimuksessa on tarkasteltu sitä, kuinka arvonlisäyksen osuus Suomen teollisuuden tuotannon arvosta on muuttunut 1970-luvulta vuoteen 2005. Keskimäärin se oli pitkään suhteellisen vakaa, mutta viime vuosina se on hieman laskenut. Toimialojen välillä on merkittäviä eroja tässä suhteessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1083
Päiväys
2007
Avainsanat
ulkomaankauppa, erikoistuminen
Keywords
foreign trade, specialisation
JEL
F14
Sivuja
25
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi