Modes, Challenges and Outcomes of Nanotechnology Transfer – A Comparative Analysis University and Company Researchers

Palmberg Christopher

Nanoteknologiasta povataan tämän vuosisadan seuraavaa yleiskäyttöistä teknologiaa ja talouden kasvun moottoria. Mittavat maailmanlaajuiset T&K-investoinnit nanoteknologiaan näkyvät kuitenkin etupäässä alan tieteellisten julkaisujen kasvuna, kaupallistaminen on vielä varhaisessa vaiheessa ja nanoteknologian sovellusmahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan. Tässä tutkimuksessa keskitytään nanoteknologian siirron haasteisiin, muotoihin ja tuotoksiin. Tutkimus pohjautuu laajaan kyselyaineistoon, jonka avulla voidaan huomioida suomalaisten yliopisto- ja yritystutkijoiden erilaiset näkemykset nanoteknologian siirtoon ja näiden vaikutukset patenttien ja uusien tuoteideoiden syntymiseen. Tulosten mukaan yliopisto- ja yritystutkijoilla on selvästi erilaisia näkemyksiä nanoteknologian siirron haasteista ja teknologian siirron muodoista, ja nämä näkemyserot vaikuttuvat osittain myös tuotosten saavuttamiseen. Tutkimuksessa käsitellään lisäksi nanoteknologian erityspiirteitä teknologian siirron kannalta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1086
Päiväys
2007
Avainsanat
nanoteknologia, teknologian siirto, Suomi, kyselyaineisto
Keywords
nanotechnology, technology transfer, Finland, survey data
JEL
O31,O32,O38
Sivuja
33
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti