Tuotannon ja T&K-toiminnan ulkoistaminen – motiivit ja onnistuminen

Jyrki Ali-Yrkkö

Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten tekemien ulkoistusten motiiveja ja onnistumista. Teknologiateollisuuden ulkoistuksia verrataan muun teollisuuden ulkoistuksiin. Tulosten mukaan tuotantotoimintaa on ulkoistettu monista eri syistä. Lähes aina yhtenä motiivina on ollut kustannussäästöt. Myös joustavuuden lisääminen, fokusointi ja lisäkapasiteetin hankkiminen ovat olleet tärkeitä motiiveja ulkoistaa tuotantoa. T&k :n ulkoistusten yksi tärkeimpiä syitä on ollut teknologian tai osaamisen hankinta. Muita motiiveja ovat olleet lisäkapasiteetin hankkiminen ja joustavuuden lisääminen. Motiivien lisäksi tutkimuksen toinen tärkeä tulos on se, että ainoastaan noin puolessa tapauksista ulkoistusten alkuperäiset tavoitteet saavutetaan täysin. Esimerkiksi tavoitellut kustannussäästöt saavutetaan noin 40 prosentissa tuotannon ja t&k-toiminnan ulkoistuksista.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1071
Päiväys
2007
Avainsanat
ulkoistus, tuotanto, tutkimus ja kehitys, palvelut, motiivit, onnistuminen
Keywords
outsourcing, production, research and development, services, motives, success
Sivuja
16
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi