Ulkoistukset Suomen teollisuusyrityksissä – Onko toimialalla merkitystä?

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten tekemiä ulkoistuksia Suomen teollisuusyrityksissä. Tutkimuksessa tarkastellaan ulkoistusten yleisyyttä ja sitä, mitä toimintoja ulkoistukset ovat koskeneet. Tulosten mukaan teknologiateollisuuden (metalli-, konepaja- ja elektroniikkateollisuuden) yrityksistä keskimäärin 60 prosenttia on ulkoistanut toimintojaan. Muussa teollisuudessa vastaava osuus on 68 prosenttia. Yleisimmin ulkoistukset ovat suuntautuneet kotimaahan. Ulkomaille suuntautuneet ulkoistukset ovat yleisimpiä valmistustoiminnassa. Sen sijaan t&k-toimintaa on ulkoistettu ulkomaille vain harvassa tapauksessa. T&k-toimintaa ulkoistaneista teknologiateollisuuden yrityksistä puolet aikoo lisätä t&k-henkilöstöä Suomessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Muissa teknologiateollisuuden yrityksissä vastaava osuus jää selvästi pienemmäksi.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1070
Päiväys
2007
Avainsanat
ulkoistus, tuotanto, tutkimus ja kehitys, palvelut, teollisuus
Keywords
outsourcing, production, research and development, services, industry
Sivuja
15
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi