Markkinoiden toimivuuden arvioiminen – Suuntaviivoja vertailevalle kilpailututkimukselle

Viitamo Esa

Toimiva kilpailu on talous- ja tuottavuuskasvun perusedellytys. Markkinoiden toimivuudesta huolehtiminen on myös suomalaisen elinkeinopolitiikan prioriteeteissa nostettu korkealle. Tästä huolimatta kilpailusta ja sen voimakkuudesta tiedetään todellisuudessa vähän.

Tässä selvityksessä kehitetään kilpailun mittaamiseksi menetelmiä, joita voidaan hyödyntää kansainvälisissä benchmarking-tutkimuksessa. Mallintamisen lähtökohtana on OECD :n vuonna 2005 päättynyt kasvuhanke, joka selvittää kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä.

Kilpailun voimakkuutta mitataan kilpailuun vaikuttavilla tekijöillä ja kilpailun seurauksilla. Keskeinen kilpailuun vaikuttava tekijä on hyödyke- ja tuotannontekijämarkkinoiden sääntely. Sääntelyllä on tilastollinen yhteys kokonaistuotannon, työllisyyden ja kokonaistuottavuuden kasvuun, jotka mittaavat kilpailun kokonaistaloudellisia seurauksia.
ASSESSING THE FUNCTIONING OF MARKETS – GUIDELINES FOR COMPARATIVE COMPETITION RESEARCH

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1021
Päiväys
2006
Avainsanat
kilpailu, markkinoiden toimivuus, markkinoiden sääntely, kokonaistuottavuus
Keywords
competition, functioning of markets, market regulation, multifactor productivity
JEL
D40,L51,O40
Sivuja
29
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi