Digitalization and Platforms in Agriculture: Organizations, Power Asymmetry, and Collective Action Solutions

Kenney MartinSerhan HiamTrystram Gilles

Abstract

Technologies such as digitally-equipped agricultural equipment, drones, image recognition, sensors, robots and artificial intelligence are being rapidly adopted throughout the agrifood system. As a result, actors in the system are generating and using ever more data. While this is already contributing to greater productivity, efficiency, and resilience, for the most part, this data has been siloed at its production sites whether on the farm or at the other nodes in the system. Sharing this data can be used to create value at other nodes in the system by increasing transparency, traceability, and productivity. Ever greater connectivity allows the sharing of this data with actors, at the same node in the value chain, e.g., farmer-to-farmer, or between different nodes in the value chain, e.g., farmer-to-equipment producer.

The benefits of data sharing for efficiency, productivity and sustainability are predicated upon the adoption of an online digital platform. The conundrum is that, as the intermediary, the owner of a successful platform acquires significant power in relationship to the platform sides. This paper identifies five types of platform business models/ownership arrangements and their benefits and drawbacks for the various actors in the agri-food system and, in particular farmers. The types discussed are: 1) venture capital financed startups; 2) existing agro-food industry firms including equipment makers such as John Deere, agrochemical/seed conglomerates such as Bayer/Monsanto, and agricultural commodity traders such as ADM and Cargill; 3) agricultural cooperative such as InVivo in France; 4) various specially formed consortia of diverse sets of agri-food system actors including farmers, and 5) the internet giants such as Amazon, Microsoft and Google. The paper assesses the business models for each of these organizational forms. Finally, we describe the drawbacks each of these organizational forms have experienced as they attempt to secure adoption of their particular platform solution.

Digitalisaatio ja alustat maataloudessa: Organisaatiot, vallan epätasapaino ja kollektiiviset toimintaratkaisut

Tiivistelmä

Teknologiat, kuten digitaalisin ominaisuuksin varustetut maatalouskoneet, droonit, kuvan tunnistamisen laitteet ja sovellukset, anturit, robotit ja tekoäly, on otettu käyttöön maatalouden elintarvikejärjestelmässä. Käyttöönoton seurauksena eri maatalouden elintarvikejärjestelmän eri toimittajat tuottavat ja kuluttavat yhä enemmän dataa ja informaatiota omien operaatioidensa johtamisessa ja optimoinnissa. Tällä on ollut laajempia vaikutuksia sekä maatalouden elintarvikejärjestelmään kokonaisuudessaan että yksittäisten toimijoiden ja tuotantolaitosten tuottavuuteen, tehokkuuteen ja joustavuuteen. Datan ja informaation jakaminen yksittäisen toimijan tai tuotantolaitoksen palomuurin ulkopuolelle on lisännyt arvonluomista kokonaisjärjestelmän muissa osissa. Lisäksi datan ja informaation helppo liitettävyys eri toimijoiden kesken on nopeuttanut uusien tehokkuuksien ja tuottavuuden syntyä.

Tässä artikkelissa kuvataan viisi erityyppistä liiketoimintamallia / omistusjärjestelyä sekä analysoidaan ja arvioidaan niiden hyötyjä ja haittoja maatalouden elintarvikejärjestelmän eri toimijoille, erityisesti viljelijöille: Nämä viisi liiketoimintamallia / omistusjärjestelyä ovat: 1) riskipääomarahoitteiset startupit, 2) nykyiset maatalous- ja elintarviketeollisuusyritykset, mukaan lukien laitevalmistajat, kuten John Deere, maatalouskemikaalien / siemenien toimittajat, kuten Bayer / Monsanto, ja maataloustuotteiden kauppiaat, kuten ADM ja Cargill, 3) maatalousosuuskunta, kuten InVivo Ranskassa, 4) erilaiset erityisesti muodostetut konsortiot, joissa on erilaisia maatalouden elintarvikejärjestelmän toimijoita, mukaan lukien viljelijät ja 5) internet-jättiläiset, kuten Amazon, Microsoft ja Google. Lopuksi artikkelissa kuvataan pullonkauloja, joita maatalouden elintarvikejärjestelmän toimijat ja tuotantolaitokset ovat kohdanneet yrittäessään toteuttaa yhteistä ”käyttöjärjestelmäratkaisua”.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 78
Päiväys
23.04.2020
Avainsanat
Digitalisaatio, Alustatalous, Maatalous, Elintarvikejärjestelmä, Osuuskunta
Keywords
Digitization, Platform Economy, Agriculture, Agri-food systems, Cooperatives, Platforms
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
Q1, Q13, L6, L66
Sivuja
51
Kieli
Englanti