Suomalaisen kaupan toimintamahdollisuudet Euroopan yhdentyessä

Raumolin Jussi

Tutkimuksessa selvitetään pääasiassa suomalaisen jakelukaupan viimeaikaista rakennemuutosta ja ennakoidaan euroyhdentymisen vaikutuksia jakelukauppaan. Tuotteisiin liittyvät mielikuvat, logistiikka ja ympäristökysymykset nousevat eurooppalaisen kaupan eräiksi keskeisiksi kysymyksiksi 1990-luvulla.
Suomalainen kauppa on länsieurooppalaisesta näkökulmasta varsin keskittynyt ja omaksunut puolustuksellisen strategian yhdentymiseen. Merkittäviä vaikutuksia ennakoidaan mm. kuljetuksissa, huolinnassa ja varastoinnissa, autojen ja merkkitavaroiden maahantuonnissa sekä postimyynnissä ja suoramarkkinoinnissa.

Tutkimuksessa ehdotetaan kauppaa ja yhdentymistä koskevan tutkimuksen tehostamista Suomessa.

Painos lopussa

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 65
Päiväys
1990
Sivuja
173
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi