Nanotechnology and industrial renewal in Finland – A synthesis of key findings

Palmberg ChristopherNikulainen Tuomo

Nanoteknologia mahdollistaa materian ja prosessien manipuloinnin ja kontrolloinnin erittäin pienessä mittakaavassa, missä materiaalit, laitteet ja systeemit saavat usein uusia toiminnallisuuksia. Nanoteknologia nähdään nopeasti kehittyvänä yleiskäyttöisenä teknologiana, joka voi mahdollistaa monimuotoista innovaatiotoimintaa useilla eri toimialoilla, ja siten vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen sekä siihen miten elämme jokapäiväistä elämäämme. Jotta nanoteknologian kaikki mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä, tarvitaan tukevia teknologioita, innovaatioita, organisaatioita, instituutioita ja koordinoitua päätöksentekoa.

Tämä raportti esittelee “Nanotechnology and industrial renewal in Finland” – projektin keskeiset tulokset, jotka käsittelevät nanoteknologian nykyistä ja tulevaa merkitystä toimialojen uudistumisen edistämisessä sekä uusien alojen luomisessa. Projektin taustamotivaationa oli nanoteknologiaan kohdistuva kasvava yleinen mielenkiinto innovaatiopolitiikassa niin Suomessa kuin myös muissa teollistuneissa maissa sekä tutkimuksen vähäisyys liittyen nanoteknologian luonteeseen, haasteisiin ja taloudelliseen merkitykseen taloustieteiden näkökulmasta.

Raportti esittelee tuloksia sekä tuo esille päätöksentekoa tukevia havaintoja liittyen nanoteknologian kehittämiseen Suomessa seuraavilta osa-alueilta :

• T&K- investoinnit ja -ohjelmat
• Julkaisu- ja patentointiaktiviteetti
• Teknologiansiirto julkiselta tutkimussektorilta teollisuuteen
• Kaupallistaminen ja uusien pienten yritysten rooli suhteessa suuryrityksiin
• Sovellustoimialat ja linkit olemassa oleviin teknologisiin erikoistumisalueisiin

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 234
Päiväys
2008
Sivuja
48
Hinta
20 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti