Luotettavaa tietoa taloudesta. ETLA 60 vuotta

Nikinmaa TimoVartia Pentti (toim.)

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus aloitti toimintansa elokuussa 1946. ETLAn täyttäessä 40 vuotta laadittiin historiikki, jossa kuvattiin laitoksen syntyä ja kehitystä aina 1980-luvulle saakka. Kesän 2006 60-vuotisjuhlia varten ei ollut tarkoituksenmukaista toistaa aiemman historiikin tarinaa. Tässä kirjassa pikemminkin pohdiskellaan, minkälaisia tutkimusongelmia ETLAn kaltainen soveltavan tutkimuksen laitos voi toiminnassaan kohdata ja mitä sen tulisi tutkia tulevaisuudessa.

Kirjan ensimmäinen luku on eräänlainen taloushistoriallinen kehyskertomus kirjan muille luvuille. Se osoittaa, kuinka sodanjälkeinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys ovat olleet keskeinen lähtökohta laitoksessa tehtävälle tutkimukselle. Monet kansantalouden nykyisetkin peruskysymykset, väestönkehitys, hyvinvointivaltion rahoitusongelmat sekä talouspolitiikan rooli rakennemuutoksen ja kasvun oloissa, olivat esillä jo laitosta perustettaessa.

ETLAn tutkimusjohtajat käsittelevät omissa luvuissaan ohjelmiinsa liittyviä menneitä ja tulevia tutkimushankkeita. Laitoksen organisaatio on 60 vuoden aikana useasti muuttunut, mutta suurin osa menneistäkin tutkimuksista liittyy jonkin nykyisen ohjelman aihepiiriin.

toimituskulut 10€

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 221
Päiväys
2006
Sivuja
154
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi