Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Asplund RitaMaliranta Mika

Sitran raportteja nro 60

Raportissa pohditaan koulutusinvestointien taloudellisia vaikutuksia työmarkkinoilla, elinkeinoelämässä ja koko kansantalouden tasolla.
Kirjan ensimmäisessä osassa analysoidaan sitä, miten koulutukseen sijoittaminen vaikuttaa talouden tuottavuuteen ja kasvuun sekä yhteiskunnan tulonjaolla mitattavaan tasa-arvoisuuteen. Toisessa osassa tutkitaan koulutusinvestoinneista yksilöille syntyvää taloudellista hyötyä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten lisääntynyt korkeakoulutus on vaikuttanut korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkka-asemaan suhteessa vähemmän koulutettuihin. Lisäksi tarkastellaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa vallitsevia palkkaeroja.

Ei saatavissa ETLAsta

Julkaisun tietoja

Päiväys
2006
Sivuja
127
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi