Yksityisalojen eläkeuudistuksen taloudelliset vaikutukset

The Economic Effects of the Private Sector Pension Reform in Finland

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 211
Avainsanat
eläkeuudistus, kestävyys, kannusteet, eläkkeellejäänti-ikä
Keywords
pension reform, sustainability, intencives, retirement age
Sivuja
86
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi