Offshoring Software Development – Case of Indian Firms in Finland

Ali-Yrkkö JyrkiJain Monika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 971
Päiväys
2005
Avainsanat
ohjelmistot, tutkimus ja kehitys, ulkomaille siirtäminen, ulkoistaminen
Keywords
software, research and development, offshoring, outsourcing
Sivuja
14
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti