Offshoring Software Development – Case of Indian Firms in Finland

Ali-Yrkkö JyrkiJain Monika

Publication info

Series
Discussion Papers no. 971
Date
2005
Avainsanat
ohjelmistot, tutkimus ja kehitys, ulkomaille siirtäminen, ulkoistaminen
Keywords
software, research and development, offshoring, outsourcing
Pages
14
Price
10 €
Availability of print version
Language
English