Yritysten kansainvälistyminen ja työvoiman kysyntä

Tuomiaro Marko

Marko Tuomiaro tarkastelee kirjassaan suomalaisten yritysten kansainvälistymisen ja ulkomaisten yritysten Suomeen tulon vaikutuksia työ-markkinoilla ennen lamaa, laman aikana ja sen jälkeen.Kirjassa käsitellään seuraavia kysymyksiä:- Miten eri ikä-, koulutus- ja työkokemusryhmien työllisyys on kehittynyt ulkomaalaisten ja suomalaisten omistamissa yrityksissä?- Millä tavoin vienti- ja kotimarkkinayritysten työvoiman kysyntä poikkeaa toisistaan eri ikä- ja koulutusryhmissä?- Mitä vaikutuksia liikevaihdon muutoksella ja viennin osuuden kasvulla liikevaihdosta on eri ikä- ja koulutusryhmien työllisyyteen?- Miten globalisaation on vaikuttanut eri ikä- ja koulutusryhmien työvoiman kysyn- tään lyhyellä ja pitkällä aikavälilllä?Yhteenveto:

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 175
Päiväys
2001
Sivuja
69
Hinta
25.20 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi