Suhdanne

Etlan ennusteet tukevat yritysten ja yhteisöjen taloudellista päätöksentekoa ja ovat suhdanneseurannan sekä suunnittelun ja budjetoinnin tärkeitä apuvälineitä. Ennusteet julkaistaan Suhdanne-julkaisussa, joka on vuoden 2006 alusta lähtien ilmestynyt kaksiosaisena talouden vuosikirjana. Ensimmäinen osa ilmestyy maaliskuun lopulla ja toinen osa syyskuun lopulla. Suhdanteen päätoimittaja on ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Suhdanteessa arvioidaan kansantalouden ja sen keskeisten sektorien tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Käsiteltävät aiheet ovat kansantalouden kannalta keskeisiä: kansainvälinen talous, investoinnit, kulutus, julkinen talous, tuotanto, ulkomaankauppa ja maksutase, vienti, tuonti, hinnat ja kustannukset, työllisyys ja rahoitusmarkkinat.

Suhdanne sisältää myös erityisteemoja ja artikkeleita ajankohtaisista aiheista.

Suhdannekatsauksessa pyritään antamaan ennusteiden käyttäjälle käsitys myös ennustamiseen väistämättä kuuluvan epävarmuuden suuruudesta.

Suhdanne 1/2019 on julkistettu. Tilaajat saavat vuosikirjan postitse. Suhdanteen verkkoversio on kaikkien vapaasti luettavissa.

Suhdanteen toimialakatsaus julkaistaan erillisenä ilmaisena verkkojulkaisuna.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos on julkaissut suhdanne-ennusteita vuodesta 1971 alkaen.