Energy3 : Raw Materials, Production, Technology; Competitive Analysis of Northwest Russian Energy Cluster

Filippov PavelDudarev GrigoryOsipov Alexey

Energy industries in Russia and in Northwest Russia in particular are of the utmost importance and occupy the largest shares in the total industrial production and exports. Northwest Russia is developing into the major export hub for the Russian energy exports. It means that the appropriate infrastructure and potential to establish processing facilities are created in this area. Energy industries play also an important role as essential suppliers for many local producers. As many Northwest Russian manufacturing industries are still very energy consuming, energy efficiency and energy cost will have a strong effect on their profitability. The so-called energy complex created in the Soviet period in Russia and in Northwest Russia was based on the command economy, not market principles. Therefore, the transition to the market economy led to profound changes in the industry structure and allocation. These changes need to be assessed in order to adjust the business and industrial policy-making to changing circumstances. Analysis of the Northwest Russian energy cluster consisting of oil, gas, coal and peat production and processing, power generation and power engineering industries as well as supporting industries and associated services (prospecting, maintenance and transport, etc.) was aimed to serve this purpose. The analysis was carried out basing on trade and industrial statistics, company data and interviews. As a result the growth prospects and competitive advantages and disadvantages of the energy cluster are identified and described.
Energiaraaka-aineiden ja energian tuotanto ovat Venäjälle ja erityisesti Luoteis-Venäjälle erittäin tärkeitä. Tuotannon määrässä ja viennissä mitattuna energiaklusteri on tärkein teollinen klusteri. Luoteis-Venäjästä on muodostumassa Venäjän energiaviennin keskus. Tälle alueelle rakennetaan tarvittava kuljetusinfrastruktuuri ja mahdollisesti myös jalostuskapasiteettia. Energia on tärkeä tuotantopanos myös monille Luoteis-Venäjän energiaintensiivisille teollisuudenaloille, ja vaikuttaa oleellisesti niiden kannattavuuteen. Neuvostoliiton aikana Luoteis-Venäjälle luotiin ns. energiakompleksi, joka perustui suunnitelmatalouden periaatteisiin. Siirtyminen markkinatalouteen on johtanut ja johtaa perustavanlaatuisiin muutoksiin energiateollisuuden rakenteissa ja sijoittumisessakin. Näitä muutoksia on huolellisesti arvioitava ja mukautettava liiketoiminta ja elinkeinopolitiikka uusiin olosuhteisiin sopivaksi. Luoteis-Venäjän energiaklusteri koostuu öljyn, kaasun, hiilen ja turpeen tuotannosta, sähkön ja lämmön tuotannosta sekä energiateknisestä teollisuudesta ja niitä tukevista toiminnosta (öljyn ja kaasun etsintä, kunnossapitopalvelut ja kuljetukset). Näiden aloja ja niiden muodostaman klusterin kilpailukykytekijöiden analyysi ja tulevaisuuden kasvunäkymien ennakointi on tutkimuksen keskeistä sisältöä. Analyysi perustuu tilastolliseen tarkasteluun, yritysten antamaan aineiston sekä haastatteluihin.

Publication info

Series
ETLA B 197
Avainsanat
Luoteis-Venäjä, energia, teollinen kompleksi, klusteri, alueellinen agglomeraatio, kasvu, kilpail
Keywords
Northwest Russia, energy, industrial complex, cluster, regional agglomerations, growth, competitive advantage, industrial policy.
Pages
210
Price
34.00 €
Availability of print version
Available
Language
English