VM ja ETLA luotettavimmat talousennustajat

Valtiovarainministeriön ja Etlan suhdanne-ennusteet on arvioitu pitkällä aikavälillä Suomen luotettavimmiksi talousennusteiksi. Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n toimesta tehty vertailu kävi läpi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD), Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) sekä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteita aina 70-luvulta tähän päivään.

Etlan menestyksekäs ennusteryhmä: Markku Lehmus, Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila ja vetäjä Markku Kotilainen. Kuvasta puuttuu Hannu Kaseva.

Valtion budjetin pohjana käytetyt VM:n suhdanne-ennusteet osoittautuivat VTV:n vertailussa luotettavimmiksi yhdessä Etlan ennusteiden kanssa. VTV tarkasteli Suomen bruttokansantuotteen kasvun, työttömyysasteen ja inflaation ennusteita vuosille 1976–2016.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi valtiovarainministeriön (VM) talousennusteita osana lakisääteisiä finanssipolitiikan valvonnan tehtäviään.

– VM ja Etla läpäisivät eniten luotettavuustestejä, kun budjettivuoden BKT:n kasvu-, työttömyysaste- ja inflaatioennusteita tarkasteltiin – molemmat läpäisivät 13 testiä 15:stä. Testien mukaan VM:n ennustevirheet eivät systemaattisesti toistuneet ja ennusteet olivat harhattomia. Ministeriön ja Etlan tulevan budjettivuoden ja kuluvan vuoden ennusteet läpäisivät useimmin myös ennusteen informaation kattavuutta mittaavat testit. Tosin muutkin ennustajat, PTT, PT ja OECD, olivat tuloksissa lähellä eivätkä pärjänneet lainkaan hullummin, kommentoi VTV:n vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen tuloksia.

VM:n ennusteet ovat VTV:n mukaan osumatarkkuudeltaan tilastollisesti luotettavia ja edustavat vertailuryhmän parhaimmistoa. Kuluvan vuoden työttömyysasteen ennusteissa Etla kuitenkin onnistui hieman ministeriötä paremmin.

Kaikki ennustajat ovat onnistuneet välillä paremmin ja välillä huonommin. Esimerkiksi vuosina 2013–2015 kaikki yliarvioivat Suomen talouskasvua. Vuoden 2016 jälkeen puolestaan on todettu, että kaikki aliarvioivat talouskasvua vuoden 2017 osalta. VM on ollut tyypillisesti yli- ja aliarvioissaan tarkastelujoukon keskivaiheilla. Ennustaminen on osoittautunut hankalaksi erityisesti talouskehityksen käännepisteissä sekä tilanteissa, joissa Suomen viennin kehitys ei ole seurannut maailmankaupan kehitystä.

Lue VTV:n tiedote tästä.