Suomi putosi kolme sijaa kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa: nyt sija 11

Suomen kilpailukykyasema heikkeni sijalle 11 IMD:n kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa tänä vuonna. Suomen sijoitus aleni takaisin toissavuotiselle tasolleen. Tanska säilytti vertailun kärkipaikkansa. Toiseksi kiri Irlanti, jonka sijoitus nousi jopa yhdeksän sijaa. Suomen tämän vuoden sijoitusta heikensivät erityisesti kansainvälinen kauppa, asenteet ja arvot sekä hinnat. Parannusta tuli työllisyydessä ja kansainvälisissä investoinneissa.

Suomen sijoitus tippui kolme sijaa sveitsiläisen IMD:n (Institute for Management Development) 64 maan kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Suomi on tänä vuonna 11. sijalla eli sijoitus aleni takaisin samalle tasolle, jolla se oli vuonna 2021. Suomen sijoitusta paransivat viime vuodesta kansainväliset investoinnit ja työllisyys. Sijoitusta painoivat alaspäin erityisesti kansainvälinen kauppa, asenteet ja arvot sekä hinnat.

– Viime vuonna Suomen sijoitus oli kahdeksas ja se oli paras sijoituksemme sitten vuoden 2005. Tänä vuonna sijoitus palasi toissavuotiselle tasolleen. Merkille pantavaa on, että tänä vuonna Suomen sijoitusta painoi yritysten suorituskyky, joka taas viime vuonna vaikutti asemaamme positiivisesti, toteaa Etlan tutkija Ville Kaitila.

Tanska säilytti nyt viime vuonna nappaamansa kärkisijan, mutta toiseksi kiri yllättäen Irlanti. Irlannin sijoitus koheni peräti yhdeksän sijaa. Sijoja 3–5 pitivät hallussaan Sveitsi, Singapore ja Alankomaat. Kärkimaista asemaansa menettivät eniten Ruotsi, Norja ja Suomi. Ruotsin sijoitus putosi neljä sijaa kahdeksanneksi. Suurista EU-maista sijoitus heikkeni Saksalla (tänä vuonna 22.) ja Ranskalla (tänä vuonna 33.). Asemansa viime vuodesta säilyttivät Espanja (36.) ja Italia (41.).

Arvot ja asenteet heikensivät Suomen sijoitusta tänä vuonna

IMD:n kokonaisindeksi jakautuu neljään kokonaisuuteen: taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky sekä infrastruktuuri. Suomen kompastuskivi on useana vuonna ollut taloudellinen menestys (tänä vuonna sija 39.), joskin siinä tuli nyt pientä parannusta suorien sijoitusten ja työllisyyden kautta.

Suomen sijoitus kuitenkin aleni yritysten suorituskyvyssä, erityisesti asenteiden ja arvojen, mutta myös liikkeenjohdon osalta. Suomen sijoitus heikkeni arvoissa ja asenteissa kaikissa kysymyksissä, erityisesti siinä, kuinka 1) avoin Suomen kulttuuri on ulkoisille ideoille, 2) kuinka joustavia ja sopeutuvia ihmiset ovat kohdatessaan uusia haasteita sekä 3) yritysten digitaalisessa siirtymässä. Nämä kohdat perustuvat vertailussa kyselyaineistoon.

– Tuloksiin voi vaikuttaa suhteellisen pienessä otoksessa myös vastaajajoukon muuttuminen ilman, että todellista muutosta olisi tapahtunut. Vuonna 2022 Suomen sijoitus parani selvästi juuri asenteissa ja arvoissa. Onkin todennäköistä, että kyse oli tänä vuonna paluusta todellisemmalle tasolle, Etlan Kaitila painottaa.

Etlan tutkija Ville Kaitilan mukaan Suomen sijoitus vertailussa palasi tänä vuonna toissavuotiselle tasolleen.

 

IMD:n yhteistyökumppani Suomessa on Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

 

IMD:n kilpailukykyindeksi analysoi sitä, ”miten maat ja yritykset kokonaisuutena hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi”. Indeksi on pysynyt samankaltaisena vuodesta 2001, joskin käytetyt muuttujat vaihtuvat välillä jonkin verran. Kokonaisindeksi lasketaan 164 tilasto- ja muista sekundaarilähteistä saadun ”kovan” muuttujan sekä 92 yritysjohtajille ja muille vaikuttajille suunnatulla kyselyllä hankitun ”pehmeän” muuttujan vakioituna ja painotettuna summana. Kysely tehdään internetin kautta siten, että vastaajat ottavat kantaa väittämiin 7-portaisella asteikolla. Lisäksi kerätään tietoa 78 taustamuuttujasta. Pehmeiden muuttujien painoarvo on noin yksi kolmasosa. IMD:n kevättalvella 2023 toteutettuun kyselyyn vastasi eri maissa yhteensä noin 6 400 henkilöä. Suomesta saatiin 74 vastausta.

 

Liitteet:

Kaitila, Ville: Muistio IMD WCY 2023 julkaisusta, Etla 27.6.2023

Institute for Management Development (IMD), IMD World Competitiveness Yearbook 2023

World Competitiveness Ranking 2023

Liitteet

IMD 2023 suomenkielinen muistio, Etla 27.6.2023

Lataa