Raaka-aineiden hintojen kesällä alkanut lasku tasaantuu

Kevään jälkeen alkanut raaka-aineiden hintojen tuntuva ja laaja-alainen lasku pysähtyy energiaraaka-aineita lukuun ottamatta syksyllä toteutuneelle tasolle. Kehitys jatkuu sen jälkeen suhteellisen vakaana vuoden 2016 alkupuolelle, arvioi Euroopan suhdannelaitosten liiton AIECEn raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoiva työryhmä tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2014 – mid-2016”. Hintojen ennustettu kehitys heijastaa kysynnän maltillista kasvua, ja monessa tapauksessa myös edelleen jatkuvaa tarjonnan voimakasta lisääntymistä.

HWWI-indeksillä mitattuna raaka-aineiden hinnat alenivat kesäkuusta syyskuuhun 11 prosentilla (HWWI-indeksi on 30 raaka-aineen hinnan painotettu keskiarvo). Laskua oli useimpien raaka-aineiden hinnoissa ja kaikissa indeksin alaryhmissä. Ainoastaan alumiinin, sinkin, lyijyn, selluloosan, kaakaon, riisin ja vuotien hinnat nousivat. Euromääräiset hinnat alenivat vain 6 prosenttia, kun euro samanaikaisesti kallistui 5 prosentilla dollariin nähden. Raakaöljyn hinta laski noin neljänneksen eli noin 25 dollaria/tynnyri.

Hintojen yleiseen laskuun on vaikuttanut dollarin vahvistuminen, joka vaikuttaa dollarihintoja pienentävästi. Tämän ohella mm. tekstiilien raaka-aineiden ja ruoan hintoja ovat painaneet poikkeuksellisen hyvät sadot, kun taas esimerkiksi rautamalmin ja hiilen hinnan pudotuksen taustalla on ollut tarjonnan kasvu 2000-luvun alun hintapiikkien käynnistämien suurien investointien seurauksena.

Oma vaikutuksensa hintojen laskuun on ollut myös raaka-aineiden kysynnän maltillistumisella kehittyvissä maissa, erityisesti Kiinassa. Öljyn hinnan laskun taustalla on lisäksi muutos Saudi-Arabian käyttäytymisessä. Öljymarkkinoiden säätelijästä on tullut oman markkinaosuutensa puolustaja.

AIECE:n raaka-aineryhmä ennakoi, että OPEC ja Saudi-Arabia haluavat vähentää kannustimia lisätä tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa, mutta Yhdysvalloissa hyvin voimakkaasti kasvanutta liuskeöljyn tuotantoa, ja sietävät siksi lähitulevaisuudessa suhteellisen alhaista hintatasoa. Raakaöljyn keskihinnaksi ennustetaan 103 dollaria/barreli vuonna 2014 ja 91 dollaria/barreli vuonna 2015.

Maailmankaupan kasvun ennakoidaan hieman nopeutuvan vuonna 2013. Maailmankauppa on kasvanut kolme vuotta peräkkäin noin 3 prosentin vuosivauhdilla. Suhteessa maailman BKT:n kasvuun kaupan kasvu on ollut historiallisen hidasta. Kasvuvauhdin ennakoidaan nousevan vuoden 2013 2,9 prosentista 3,5 prosenttiin vuonna 2014 ja 4,7 prosenttiin vuonna 2015. Euroalueen odotetaan kokonaisuutena menettävän markkinaosuuksia, mutta muutamien jäsenmaiden, esimerkiksi Saksan ja Espanjan ennustetaan voittavat niitä.

Valuuttakurssien kehityksellä on keskeinen vaikutus maailmankaupan kasvunopeuteen. Jos Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan normalisointi hidastuisi, dollarin kallistuminen viivästyisi, mikä voisi estää viennin toipumisen muualla maailmassa. Toisaalta korkeakorkoisten valuuttasijoitusten nopea purkautuminen voisi aiheuttaa dollarin nopean ja voimakkaan kallistumisen, mikä aiheuttaisi ongelmia kansainvälisistä pääomavirroista eniten riippuvaisissa kehittyvissä maissa.

Lisätietoja: Paavo Suni, ETLA, puh. (09) 609 90205, matkap. 050 524 5616

Dollarihintoihin perustuvat HWWI-indeksit (2010=100) 2012 2013 2014 2015
Kaikki raaka-aineet 125 123 117 107
Muutos, % -3 -2 -4 -9
Raaka-aineet pl. energia 103 98 94 92
Muutos, % -13 -5 -4 -2
Elintarvikkeet 122 109 106 100
Muutos, % -5 -11 -3 -5
Teollisuuden raaka-aineet 96 94 90 89
Muutos, % -16 -3 -4 -1
Maatalousperäiset raaka-aineet 93 95 95 94
Muutos, % -16 2 0 -1
Värimetallit 96 88 89 93
Muutos, % -14 -8 0 5
Rautamalmi ja -romu 103 107 87 75
Muutos, % -18 3 -18 -14
Energiaraaka-aineet* 131 129 123 111
Muutos, % 0 -1 -5 -10
Raakaöljy 133 132 126 114
Muutos, % 1 -1 -4 -10

 

Indeksit eurohinnoin (muutos, %) 2012 2013 2014 2015
Kaikki raaka-aineet 5 -5 -5 -3
Raaka-aineet pl. energia -5 -8 -4 4
Elintarvikkeet 3 -14 -3 1
Teollisuuden raaka-aineet -9 -6 -4 6
Energiaraaka-aineet* 8 -5 -5 -4
* Kivihiili ja raakaöljy

Hae tiedote pdf-tiedostona.
Tilaa maksullinen raportti.

* * *
Raportti “World Trade and Commodity Prices in 2014 – mid-2016” perustuu keskusteluihin, joita jäsenlaitosten edustajat ovat käyneet AIECE:n raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoivassa työryhmässä, sekä ennusteisiin, joita he ovat tehneet raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehityksestä. Raportti ei edusta koko AIECE:n eikä välttämättä minkään yksittäisen jäsenlaitoksen näkemystä.

AIECE:n (Association of European Business Cycle Institutes) jäseninä on 33 suhdanne-ennusteita tekevää tutkimuslaitosta 18 maasta.

AIECE:n raaka-aineryhmään kuuluu kahdeksan tutkimuslaitosta:

BIPE: Bureau d’Information et de Prévisions Économiques, Issy-les-Moulineaux
ETLA: Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki
GKI: Economic Research Co., Budapest
HWWI: Hamburg Institute of International Economics, Hamburg
IBRKK: Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw
IfW: Institut für Weltwirtschaft, Kiel
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques, Paris
Prometeia: Prometeia S.p.A., Bologna

AIECE:n maailmankaupan ryhmään kuuluu kuusi tutkimuslaitosta

IBRKK: Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Paris
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica, Rome
NIER: National Institute of Economic Research, Stockholm
OFCE: Observatoire français des conjonctures économiques
Prometeia: Prometeia Associazione Per Le Previsioni Econometriche