EtlaTalks Tutkimusuutisia: Uudistuvatko yritykset tarpeeksi kriiseissä, Natalia Kuosmanen?

Yritysten uudistuminen ja toimialan vaihdokset ovat yllättävänkin yleisiä, sillä tutkimusten mukaan keskimäärin tuhat yritystä vuodessa vaihtaa toimialaa. Monesti yritysten toimialavaihdokset ajoittuvat kriisitilanteisiin. Tällä hetkellä tutkimukset keskittyvät tarkastelemaan myös ilmastonmuutoksen vaikutusta yritysten uudistumiseen ja toimialavaihdoksiin. EtlaTalks: Tutkimusuutisia -tuotantokauden toisessa jaksossa aiheena on yritysten uudistuminen muutoksissa, ja haastateltavana on Etlan tutkija Natalia Kuosmanen.

Julkisuudessa annetaan usein ymmärtää, että yritysten uudistuminen ja tuottavuus olisivat huonolla tasolla. Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä, sillä monet yritykset pärjäävät tällä hetkellä melko hyvin. Joskin vaihtelua esiintyy eri sektoreilla: teollisuudessa tilanne on hyvä, palvelualoilla löytyy kehitettävää.

EtlaTalks-videosarjan kevään 2022 tuotantokauden toisessa jaksossa käsitellään yritysten uudistumista muutoksissa. Haastateltavana on Etlan tutkija Natalia Kuosmanen, joka tutkii parhaillaan yritysten uudistumista, toimialan vaihdoksia ja tuottavuutta. Keväällä julkaistavassa tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, onko päästöjen vähentäminen pakottanut yrityksiä vaihtamaan toimialaa.

Etlan Kuosmasen mukaan on yllättävänkin yleistä, että yritykset vaihtavat toimialaa.

– Tutkimustemme mukaan keskimäärin tuhat yritystä vuodessa vaihtaa toimialaa. Näistä noin kaksi kolmasosaa siirtyy esimerkiksi teollisuudesta kokonaan palvelusektorille tai toiselle teollisuuden toimialalle, Kuosmanen toteaa.

Monesti yritysten toimialavaihdokset ajoittuvat kriisitilanteisiin. Koronakriisin osalta on vielä liian aikaista sanoa, onko se pakottanut yrityksiä toimialavaihdoksiin. Finanssikriisissä näin kuitenkin tapahtui. Kuosmanen painottaakin, että yritysten on erityisesti jatkuvassa muutostilassa pystyttävä ennakoimaan tulevia muutoksia, jotta ne pystyvät selviytymään markkinoilla ja säilymään kilpailukykyisinä.

Etlan tutkija Natalia Kuosmasen mukaan yritysten toimialavaihdokset ovat yllättävänkin yleisiä, sillä keskimäärin tuhat yritystä vuodessa vaihtaa toimialaa.

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. Kuudennen tuotantokauden jaksoissa keväällä 2022 käsitellään muun muassa työllisyystoimia, kansainvälistä yritysverotusta ja yritysten uudistumista.

 

Videon tekijät:

Toimittaja: Tapani Mäkinen/Veräjämäen Viestintä Oy
Kuvaaja: Rauno Westerlund/Wester Production Oy
Editointi: Justiina Airas/Etla