EtlaTalks Tutkimusuutisia: Onnistuttiinko Suomessa koronatukipolitiikassa, Otto Kässi?

Koronapandemian alussa Suomen hallitus toi esille nopealla aikataululla uuden tukimuodon yritysten kriisitilanteesta selviytymiseen. Rahoitusta jaettiin hyvin kevyillä ja osin epäselvilläkin kriteereillä. Lisäksi jälkikäteen tarkasteltuna tukien kohdistaminen yrityksille kriisin eri vaiheissa ei myöskään toiminut ideaalilla tavalla. EtlaTalksin uudella tuotantokaudella käsitellään jälleen ajankohtaisia aiheita ja tutustutaan Etlan tutkijoihin. Ensimmäisessä jaksossa aiheena on koronatukipolitiikka, ja haastateltavana on Etlan tutkija Otto Kässi.

Suomen hallitus toi koronapandemian alussa keväällä 2020 hyvin nopealla aikataululla esille uuden tukimuodon, jossa jaettiin yrityksille kehitysrahoitusta kriisitilanteesta selviämiseen. Rahoitusta jaettiin hyvin kevyillä kriteereillä eikä esimerkiksi tuen suunniteltua käyttökohdetta juuri arvioitu. Jälkeenpäin on todettu, että hyvin samankaltaisista suunnitelmista tuen käyttämiseksi osa oli hyväksytty ja osa hylätty.

EtlaTalks-videosarjan kevään 2022 tuotantokauden ”EtlaTalks: Tutkimusuutisia” ensimmäisessä jaksossa käsitelläänkin koronatukipolitiikkaa ja sen arviointia. Haastateltavana on Etlan tutkija Otto Kässi, joka on tutkinut koronapandemian aikana käyttöönotettuja yritystukia. Business Finland julkaisee Etlalta tilatun selvityksen tuloksia koronahäiriötuen vaikuttavuudesta keskiviikkona 9.3.

Suomessa jaetut yritystuet kohdistuivat varsin huonosti sen suhteen, mitkä toimialat kärsivät eniten pandemiassa liikevaihdolla mitattuna. Vain alle 10 prosenttia jaetuista tuista kohdistui pahiten pandemiassa kärsineille toimialoille, kuten esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisalalle ja kuljetusalalle.

Ideaalitilanteessa olisi toimittu juuri päinvastoin eli aluksi olisi kohdennettu rahaa eniten pandemiasta kärsiville yrityksille ja loppuvaiheessa sitten enemmän yritysten uudistumiseen, Etlan tutkija Otto Kässi sanoo.

Tukien kohdistaminen eri yrityksille kriisin eri vaiheissa ei myöskään toiminut ideaalilla tavalla, toteaa Etlan Otto Kässi.

– On hieman nurinkurista, että syvimmän epävarmuuden vaiheessa rahaa jaettiin kaikille yrityksille hyvin kevyin kriteerein. Mutta siinä vaiheessa, kun epävarmuus väistyi, siirryttiin varsin tiukkaan ja säilyttävään tukeen. Ideaalitilanteessa olisi toimittu juuri päinvastoin eli aluksi olisi kohdennettu rahaa eniten pandemiasta kärsiville yrityksille ja loppuvaiheessa sitten enemmän yritysten uudistumiseen, Kässi huomauttaa.

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. Kuudennen tuotantokauden ”EtlaTalks: Tutkimusuutisia” jaksoissa keväällä 2022 käsitellään Etlan ajankohtaisia tutkimuksia. Aiheina on muun muassa EU:n finanssipolitiikkaa, kansainvälistä yritysverotusta ja yritysten uudistumista.

Otto Kässin haastattelu on julkaistu ensimmäisen kerran 4.3.2022.

 

Videon tekijät:

Toimittaja: Tapani Mäkinen/Veräjämäen Viestintä Oy
Kuvaaja: Rauno Westerlund/Wester Production Oy
Editointi: Justiina Airas/Etla

 

EtlaTalksin Youtube-kanava