Etlan tutkijoilta lukuisia uusia journaalijulkaisuja

Etlan tutkijat julkaisevat tutkimuksiaan myös useissa laadukkaissa kansainvälisissä journaaleissa. Akateemiset julkaisut ovat tärkeä osa tutkijoiden työtä ja Etlassa työskentelevien tutkijoiden tieteellinen taso on kansainvälisesti arvostettua. Akateemiset julkaisut löytyvät luettavaksi myös verkkosivuiltamme.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on tunnustettu akateeminen taloustutkimuslaitos. Tehtävämme on tuottaa paitsi kotimaista taloustutkimusta päätöksenteon tueksi, myös kansainväliset tieteelliset kriteerit täyttävää riippumatonta ja objektiivista, avoimesti vertaisarvioitua akateemista taloustutkimusta.

Ohessa muutamia poimintoja viimeaikaisista kiinnostavista journaaliartikkeleistamme.

Työn tuottavuustasot lähentyneet

Etlan ennusteryhmän tutkija Sakari Lähdemäki on tarkastellut Empirical Economics-journaalissa julkaistussa tutkimuksessaan maiden välistä työn tuottavuuden lähentymistä (konvergoituminen) kaikki maailman maat kattavalla Penn World Table 10.0 aineistolla. Tutkimuksessa on käytetty sekä standardeja että uusia tilastollisia konvergoitumistestejä.

Helmikuussa 2024 julkaistun artikkelin mukaan maiden tuottavuustasot ovat lähentyneet toisiaan OECD:n, EU:n, APEC:n, Euroopan ja Aasian maaryhmissä. Vastoin yleistä käsitystä siitä, että tuloero rikkaiden ja köyhien maiden välillä ei olisi poistumassa, tutkimuksessa havaitaan, että myös maaryhmässä, jossa ovat mukana kaikki maailman maat, testit tukevat työn tuottavuustasojen lähentymistä vuodesta 2000 alkaen.

Koneoppiminen apuna yrityksen kasvuennusteissa

Etlan tutkimusneuvonantajan Petri Rouvisen ja tutkija Mika Pajarisen Entrepreneurship Theory and Practice -journaalissa julkaistu tutkimus selvitteli, osaako algoritmi ennakoida yrityksen nopeaa kasvua. Tutkijat kiinnostuivat siitä, että pääomasijoittajien valikoimista yrityksistä enemmistö osoittautuu yleensä hudeiksi. Tuotoista valtaosan tuovat muutamat todella onnistuneet sijoitukset.

Kuitenkin ohjattuja koneoppimismenetelmiä hyväksikäyttämällä ennustetuista kasvuyrityksistä lähes puolet osoittautui kasvavan nopeasti vielä kolmen vuoden kuluttuakin. Vuoden 2022 lopussa julkaistussa tutkimuksessa keskityttiin päätöksentekovirheisiin (ei tilastollisiin) ja havaittiin, että kun koneoppimismenettely noudattaa budjettirajoitusta ja maksimoi tarkkuuden, lähes 40 prosenttia ennusteista on oikein.

Tutkimuksesta julkaistiin myös suomenkielinen artikkeli Talous & Yhteiskunta-lehdessä tammikuussa 2023; tutkimus ilmestyi painettuna marraskuussa 2023.

Yrityskohtainen sopiminen ja palkat

Metsäteollisuuden siirtyminen liittokohtaisesta sopimisesta yrityskohtaiseen sopimiseen oli merkittävä muutos Suomen työmarkkinoilla. Myös ohjelmistoalalla tapahtunut siirtyminen hybridimalliin, jossa alakohtaisen työehtosopimuksen lisäksi voidaan solmia yrityskohtaisia sopimuksia, lisäsi huomattavasti yrityskohtaista sopimista tällä alalla. Tutkimusjohtaja Antti Kauhanen on  British Journal of Industrial Relations -journaalissa julkaistussa artikkelissa tutkinut työehtosopimusneuvottelujen hajauttamisen kausaalisia vaikutuksia palkkojen tasoon ja hajaantumiseen.

Kauhasen mukaan siirtymät pois liittokohtaisista neuvotteluista herättivät kiivasta keskustelua, ja monissa puheenvuoroissa ennustettiin palkkojen merkittävää laskua yrityskohtaisen sopimisen seurauksena. Marraskuussa 2023 julkaistun artikkelin valossa kuitenkin huoli siitä, että siirtyminen pois liittokohtaisesta sopimisesta johtaisi palkkojen huomattavaan laskuun, on liioiteltu.

Tulorekisteriä hyödyntäen toteutettu tutkimus osoittaa, että siirtymisellä liittokohtaisesta sopimisesta kohti yrityskohtaista sopimista oli vain vähän vaikutusta palkkojen tasoon tai niiden hajontaan. Paperiteollisuuden työntekijöiden osalta havaittiin, että yrityskohtaiseen sopimiseen siirtyminen nosti hieman ansioita ja kasvatti yritysten sisäistä palkkahajontaa. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden, mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä ongelmistoalan osalta vaikutusarviot ovat pääosin samansuuntaisia, mutta eivät tilastollisesti
merkitseviä.

Tutkimuksesta voi lukea lisää myös tiedotteestamme suomeksi.

Etlan akateemiset julkaisut löytyvät verkkosivuiltamme

Etlan tutkijoiden tieteellinen taso on kansainvälisesti arvostettua ja akateemiset julkaisut ovat tärkeä osa tutkijoiden työtä. Etlan henkilöstöstä valtaosa on tohtorintutkinnon suorittaneita ja osa heistä hoitaa virkaa myös maamme eri korkeakouluissa professoreina, dosentteina ja luennoitsijoina.

Etlan yhteistyökumppaneina on myös useita ulkomaisia yliopistoja ja korkeakouluja. Tutkimushankkeitamme ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, ministeriöt, säätiöt, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja EU-komissio.

Miltei kaikki Etlan tutkijoiden julkaisemat akateemiset julkaisut löytyvät myös Etlan nettisivuilta, Julkaisut-valikon alta löytyvästä Akateemiset julkaisut-valikosta.