Etla vahvistaa kansainvälisen kaupan tutkimustaan

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla vastaa kauppapolitiikan viimeaikaisten muutosten aiheuttamiin tietotarpeisiin aloittamalla uuden monivuotisen tutkimuskokonaisuuden. Tähän liittyen Etlaan on nimitetty tutkimuspäälliköksi Ph.D, dosentti Katariina Nilsson Hakkala 1.9.2017 alkaen vastuualueenaan kansainvälisen kaupan tutkimus. Nilsson Hakkala työskentelee tällä hetkellä erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa.

Pitkä vapaakaupalle suosiollinen ajanjakso päättyi vuonna 2008 globaaliin finanssi- ja talouskriisiin. Sen jälkeen kansainvälisen kaupan kasvu on jäänyt selvästi aiempaa pienemmäksi. Kaupan esteet ovat pikemminkin lisääntyneet kuin vähentyneet. Uutta epävakautta kansainvälisiin taloussuhteisiin ovat aiheuttaneet myös viimeaikaiset poliittiset muutokset eri puolilla maailmaa. Suomen on ollut vaikea päästä mukaan vientimarkkinoiden hieman piristyneeseen kasvuun ja myös siitä syystä kauppapolitiikan muutokset ovat Suomen avoimelle taloudelle tärkeitä.

Etla vastaa kauppapolitiikan viimeaikaisten muutosten aiheuttamiin tietotarpeisiin useamman vuoden kestävällä tutkimuskokonaisuudella. Hankkeessa tarkastellaan mahdollisimman hienojakoisesti Suomen vientimenestykseen vaikuttavia toimintaympäristön sekä yritys- ja tuotetason tekijöitä. Tämän ohella vahvistetaan tietopohjaa kauppapolitiikassa tapahtuvien muutosten vaikutusten arvioimiseksi.

Tutkimuksen laajennuksen tekee mahdolliseksi TT-säätiön myöntämä erillisrahoitus.

Katariina Nilsson Hakkalan vastuualueeksi Etlassa tulee kansainvälisen kaupan tutkimus. Hänen pääasialliset tutkimusaiheensa ovat käsitelleet ulkomaankaupan, suorien investointien ja kilpailun vaikutuksia yrityksiin ja työntekijöihin. Tukholman kauppakorkeakoulusta väitellyt Nilsson Hakkala on toiminut VATT:n lisäksi Institutet för Näringslivsforskning -tutkimuslaitoksessa Tukholmassa. Hän on ollut vierailevana tutkijana myös Kööpenhaminan ja Lundin yliopistoissa sekä Svenska Handelshögskolanissa. Lisäksi hän opettaa kansainvälistä taloutta Aalto-yliopistossa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, ETLA, p. 043-824 1660, vesa.vihriala@etla.fi